การและตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่อง Biofeedback ในนิทรรศการการแสดงสินค้าในงานอุตสาหกรรมแฟร์เมืองใต้ 2023 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดเสาร์อาทิตย์ ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตรวจวัดความเครียด และสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่อง Biofeedback 29 11 2566