โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน 11 01 2567

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กร และกิจกรรมตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง วันที่ 11 มกราคม 2567

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กร และกิจกรรมตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง วันที่ 11 มกราคม 2567

ตรวจวัดความเครียด และสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่อง Biofeedback 29 11 2566

การและตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่อง Biofeedback ในนิทรรศการการแสดงสินค้าในงานอุตสาหกรรมแฟร์เมืองใต้ 2023 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดเสาร์อาทิตย์ ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การและตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่อง Biofeedback ในนิทรรศการการแสดงสินค้าในงานอุตสาหกรรมแฟร์เมืองใต้ 2023 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดเสาร์อาทิตย์ ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด ด้วยเครื่อง Biofeedback 23 24 11 2566

ตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด ด้วยเครื่อง Biofeedback ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี