ตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด ด้วยเครื่อง Biofeedback ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด ด้วยเครื่อง Biofeedback 23 24 11 2566