ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และร่วมซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน (Sky doctor) ณ สนาม ฮ.ชั่วคราว โรงเรียนเกาะยาววิทยา อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา วันที่ 22 มกราคม 2567

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ซ้อมแผนผู้ป่วยทางอากาศยาน 22 01 2567