ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา วันที่ 18 มกราคม 2567

ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 18 01 2567