ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 12 มกราคม 2567