การเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานประกอบการ ระดับบุคคลและครอบครัว วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานประกอบการระดับบุคคลและครอบครัว 13 12 2566