ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต (HERO Consultant) ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 9 มกราคม 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต (HERO Consultant) 09 01 2567