โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 วันที่ 8 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่ 2 (บางชุมโถ) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ