ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 2 มกราคม 2567

ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก 02 01 2567