โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น Mental Health Leader ในระดับเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำ ในการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิ 01 12 2566