โครงการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) และครูแนะแนวโรงเรียนพระแสงวิทยา ณ หอประชุมตาปีอิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

โครงการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 08 11 2566