สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ Mental Health Anywhere, Helpers Care Everyone ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัล สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 05 11 2566