กิจกรรม Kick off งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ Mental Health Anywhere, Helpers Care Everyone ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 Kick off