สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ Mental Health Anywhere, Helpers Care Everyone ณ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 02 11 2566