โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน กิจกรรมที่ 5 อบรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤต (ครั้งที่ 1) วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ 28 03 2566