พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและความปลอดภัย วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

MOU การดูแล ช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน 21 03 2566