ขอแสดงความยินดีกับ นางวรุณรัตน์ วัฒนพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่งข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางวรุณรัตน์ วัฒนพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่งข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน