ประกาศกรมสุขภาพจิต รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11