icon ข่าวรับสมัครงาน_โอน_รับย้าย

ประกาศกรมสุขภาพจิต รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

ประกาศกรมสุขภาพจิต รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11