พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 09 02 2566
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 09 02 2566