กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 02 06 2566