ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เกียรติบัตรรางวัลเลิศรัฐพร้อมใส่กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง