ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ ชนิด Ink Tank (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง