ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน โดยวิธีเพาะเจาะจง