ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง