ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง