ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโฆษณาและเผยแพร่ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตสู่ยุคใหม่แห่งการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง