ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดประชุมสรุปผลการส่งผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง