ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิดสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง