ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ ชนิด Ink Tank (ประจำเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง