แบบรายงานการจัดซื้อกระดาษ A4 (ทุกชนิด) ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนกรกฎาคม)