ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ6297 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ6297 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง