โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตสู่ยุคใหม่ แห่งการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17-19 มกราคม 2566 ณ เอ็นเอช โบ๊ทลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 171819 01 2566