คำสั่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลดการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567