ประชุมถอดบทเรียนผู้รับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 24 26 10 2566

ประชุมถอดบทเรียนผู้รับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบ PPA ปีงบประมาณ 2566 และประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับเขต 11 สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2566 ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมถอดบทเรียนผู้รับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 24 26 10 2566