ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​