รายละเอียดกิจกรรม​
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 คณะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

ร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ และนั่งสมาธิ เนื่องในวันพระ (แรม 15 ค่ำ)

ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านพัฒนาบริหารจิต สร้างสมาธิและเจริญปัญญา

ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11