รายละเอียดกิจกรรม​
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​
บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้
เนื่องในวันคล้าย พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ​พระ​บรม​ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตรและเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ และสืบสาน​ปณิธานความดี
ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี