ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(ประจำเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​