ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​