ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้โดยวิธีเจาะจง
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​