ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน​
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ