รายละเอียดกิจกรรม
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และการเรียนรู้ เขตสุขภาพที่ 11
ณ ห้องประชุมโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี