รายละเอียดกิจกรรม​

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆาบูชา

ณ วัดตรณาราม ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี