รายละเอียดกิจกรรม​
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​
คณะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ตุลาคม 2562)