เสียงตามสายคลายเครียด COVID-19
"รับผิดชอบ รอบรู้ สู้ไปด้วยกัน COVID-19"